Aktualności

Podsumowanie XXV Konferencji Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej

W dniach 28 – 31.03.2023 odbyła się „XXV Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej” w Zakopanem, pod patronatem Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH dr hab.inż. Krzysztofa Mendroka, prof.AGH. Organizatorem wydarzenia był krakowski odział Polskiego Towarzystwa Akustycznego, przy współpracy z Katedrą Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo – Hutniczej.

Fot. A. Pilch

W konferencji łącznie wzięło udział czterdziestu trzech uczestników, w tym dwóch online. Zgłoszono w sumie czterdzieści siedem wystąpień.

Fot. A. Pilch

W czasie trwania konferencji wygłoszono trzy wykłady plenarne:

PROBLEMY IDENTYFIKACYJNE ZAGROŻEŃ AKUSTYCZNYCH ŚRODOWISKA Prof. dr hab. inż. Wojciech Batko,

SUBIEKTYWNA OCENA UCIĄŻLIWOŚCI HAŁASU TURBIN WIATROWYCH – BADANIA W WARUNKACH LABORATORYJNYCH dr hab. inż. Dariusz Pleban, prof. CIOP-PIB,

WSKAŹNIK RÓŻNICY DYFRAKCJI NA KRAWĘDZI EKRANU AKUSTYCZNEGO – dr hab. inż. Janusz Piechowicz, prof.AGH

Fot. A. Pilch

W czasie konferencji odbył się Konkurs Prac Studenckich im. Władysława Bogusza. Z siedmiu zgłoszonych wystąpień Komisja Konkursowa nagrodziła prace:

I miejsce
Emilia Stefanowska – N-GRAM MODELS IN MUSIC GENERATION – OPPORTUNITIES AND CHALLENGES,

II miejsce
Piotr Książek – KLASYFIKACJA PORY DNIA METODAMI UCZENIA GŁĘBOKIEGO NA PODSTAWIE DŹWIĘKÓW GENEROWANYCH PRZEZ RODZINĘ PSZCZELĄ

III miejsce
Maksymilian Krajcarz – METODY KSZTAŁTOWANIA CHARAKTERYSTYKI KIERUNKOWOŚCI Z WYKORZYSTANIEM HARMONIK SFERYCZNYCH DLA SFERYCZNYCH MATRYC GŁOŚNIKOWYCH

Maria Brzóska – SUBIEKTYWNA I OBIEKTYWNA OCENA WNĘTRZA W AKUSTYCE MAŁYCH POMIESZCZEŃ Z WYKORZYSTANIEM PARAMETRÓW OPISUJĄCYCH JAKOŚĆ DŹWIĘKU

Fot. A. Pilch

Podczas konferencji wygłoszono łącznie czterdzieści dwa referaty.

„XXV Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej” była powrotem do klasycznej formy znanej z poprzednich edycji wydarzenia. Mamy nadzieje, że tegoroczna edycja pozwoliła uczestnikom na wymianę doświadczeń i dostarczy wielu inspiracji w dalszej pracy związanej z tematyką inżynierii akustycznej i biomedycznej.

Komitet Organizacyjny XXV IAB